liceul teoretic mihail săulescu predeal. selectați orice text pentru a-l putea asculta   Click to listen highlighted text! liceul teoretic mihail săulescu predeal. selectați orice text pentru a-l putea asculta
Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" Predeal

 

Noutăți - Relații cu publicul

 

 

Admitere invatamant profesional

  • Calendar admitere;
  • Domeniul: Turism si alimentatie;
  • Calificare profesionala: Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie;
  • Nr. de locuri 24, inscrisi/admisi 4, locuri libere 20;
  • Obs. : NU SE ORGANIZEAZA SESIUNE DE PRESELECTIE A CANDIDATILOR.

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRESCOLAR (2024-2025)

Evaluarea elevilor la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a

  • Calendarul evaluarilor poate fi accesat aici

Anunt concurs de ocupare a 1/2 post de ingrijitor 2024

OFERTA EDUCAȚIONALĂ AN ȘCOLAR 2024-2025

  • Puteti accesa oferta educationala a unitatii noastre scolare AICI

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR (2024-2025)

Anunt concurs de ocupare a 1 post de ingrijitor 2024

Anunt concurs ocupare post administrator de patrimoniu 2024

Anunt concurs de ocupare a 1/2 post de ingrijitor 2023

Anunt concurs ocupare post didactic Informatica si TIC

Anunt concurs ocupare post didactic educator/institutor

Anunt concurs ocupare post sofer de microbuz scolar

 • INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRESCOLAR (2023-2024)

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI)

  • Potrivit Ordonanței de urgență nr. 56/2023 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ în anul școlar 2022 - 2023, în anul școlar 2022 - 2023, evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare, matematică și științe, la finalul clasei a VI-a, nu se organizează. 
  • A fost publicata actualizarea calendarului

STRUCTURA ANULUI SCOLAR (2023-2024)

 

SCOALA ALTFEL (2023-2024)

 

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR (2023-2024)

Traficul de persoane-Ghid pentru cadrele didactice

Traficul de persoane-Ghid pentru parinti

 

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR 2023

 

SAPTAMANA VERDE (2023-2024)

 

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 2022

 

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR 2022

 

STRUCTURA ANULUI SCOLAR (2022-2023)

 

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRESCOLAR (2022-2023)INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR (2022-2023)

 

 EXAMENUL DE PROMOVARE PE POSTUL DE ADMINISTRATOR FINANCIAR - CONTABIL SEF 2022

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SECRETAR SEF 2022

Concurs de ocupare a posturilor didactice: profesor CSS Predeal 


Informare privind gradul de vaccinare in randul personalului angajat in Liceul Teoretic "Mihail Saulescu"

 

Numarul angajatilor vaccinati impotriva Covid-19, cu cel putin o doza, din Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" din Predeal la data de 01.11.2021:  • Total personal in unitate: 26 de angajati;

 

  • Total personal vaccinat in unitate: 45 de angajatiPonderea personalului vaccinat raportat la numarul total de angajati: 57,78%

 

Concurs de ocupare a posturilor didactice: profesor TIC
Festivitatea inceperii noului an scolar 2021 - 2022

 

Dragi elevi,
Luni, 13.09.2021, pornim împreună, plini de speranță și animați de entuziasmul fiecărui început, pe drumul anului școlar 2021-2022.
Deschiderea anului școlar va avea loc în curtea Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal la ora 10:30.
Vă așteptăm cu drag!

 

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SECRETAR SEF 2021 

 Inscriere / Reinscriere - Invatamant prescolar / Gradinita 2021-2022 Inscriere - clasa pregatitoare 2021-2022 

 

 

 

 

 Atentie! Completarea acestei cereri de inscriere nu elimina obligativitatea de a va prezenta la unitatea de invatamant unde doriti inscrierea cu dosarul complet al copilului, in vederea validarii prezentei cereri. Acest formular va permite doar sa va prezentati la secretariatul scolii cu datele copilului pre-completate, scurtand timpul de asteptare al dumneavoastra si al celorlalti parinti.

 

Dosarul de inscriere in clasa pregatitoare 2021 contine urmatoarele documente: 

  • Recomandarea de la gradinita/rezultatul evaluarii copilului de la CJRAE/CMBRAE;

 

  • Copie a actului de identitate al parintilor/parintelui;

 

  • Copie a certificatului de nastere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de catre secretariatul unitatii de invatamant, pe baza documentelor originale);

 

  • Alte documente in functie de starea civila a parintilor;

 

  • Declaratia pe propria raspundere pentru inscrierea la clasa pregatitoare 2021;

 

  • Avizul medicului de familie/medicului scolar ca elevul este „apt de scoala”;

 

  • Vaccinarile de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare.Procedura asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor

Ordinul nr. 3300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala", pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv

Platforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19

ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI Anunt concurs pentru ocuparea posturilor didactice la nivelul unitatii de invatamant octombrie - noiembrie 2020

 

Anuntul (noiembrie) poate fi accesat aici

 

Lista concurentilor si informatiile referitoare la ziua concursului (noiembrie) pot fi accesate aici

 

Rezultatele finale ale concursului II pentru ocuparea posturilor didactice la nivelul unitatii de invatamant octombrie 2020 pot fi accesate aici

 

Anuntul (octombrie) poate fi accesat aici

 

Bibliografia poate fi accesata aici

 

Rezultatele concursului din data de 14.10.2020 pot fi accesate aici

 

Rezultatele concursului din data de 15.10.2020 pot fi accesate aici

 

Anuntul contestatiilor poate fi accesat aici

 

Rezultatele finale ale concursului I pentru ocuparea posturilor didactice la nivelul unitatii de invatamant octombrie 2020 pot fi accesate aici

 

Comunicatul conducerii Liceului Teoretic Mihail Saulescu

 

Comunicatul se poate accesa aici

 

Inscrierea elevilor admisi in clasa a IX-a la Liceul Teoretic Mihail Saulescu se va desfasura conform urmatorului program:

 

13.07.2020 -17.07.2020 - in intervalul orar 9:30-12:30;

 

20.07.2020 - in intervalul orar 9:30-12:30.

 

Dosarul va contine urmatoarele documente:  • cererea de inscriere(care va fi primita si completata la sediu);

 

  • copie certificat de nastere;

 

  • copie carte de identitate(acolo unde este cazul);

 

  • adeverinta cu notele si media de la Evaluarea Nationala, media claselor V-VIII si media de admitere;

 

  • foaia matricola;

 

  • fisa medicala.La inscriere elevul se va prezenta insotit de un parinte/tutore legal si va avea asupra sa o copie a codului de identificare primit la Evaluare Nationala sau o adeverinta cu acesta eliberata de scoala de provenienta.

 

OUG 70 - Unele masuri dupa 15 mai 2020 - COVID-19

 

Inscrierea/reinscrierea in invatamantul prescolar pentru anul scolar 2020-2021  Documentele si informatiile necesare inscrierii pot fi transmise prin Whatsapp la numarul: 0720/000.935 in perioada 08.06 - 03.07.2020, in intervalul orar 10:00-13:00

 

Inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021 

 

 Documentele si informatiile necesare inscrierii pot fi transmise prin Whatsapp la numarul: 0771/401.964 pana in 06.07.2020, in intervalul orar 10:00-13:00

 

Validarea cererilor de inscriere se va face in data de 07.07.2020. Procedura de validare a cererilor va fi comunicata ulterior.

 

Program 12-20 martie 2020

 

In perioada 12 – 20 martie 2020 institutia este inchisa pentru public.

 

Documentele pot fi transmise prin fax la numarul: 0268/456198 sau prin e-mail la adresa: ltmspredeal@gmail.com.

 

Va multumim!

 

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 1 / 09.03.2020

INSCRIERE CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2020 - 2021 

 

 

 ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI

INSCRIERE CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2019 - 2020 

 

 

 INSCRIERE CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2017 - 2018 

 

 

 ANUNT

 

Femeie de serviciu – ingrijitoare Liceul Teoretic “ Mihail Saulescu” Predeal

 

Liceul Teoretic “ Mihail Saulescu” Predeal, jud.Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de femeie de serviciu – ingrijitoare.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile ti completarile ulterioare:  • a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

 

  • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

 

  • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

 

  • d) are capacitate deplina de exercitiu;

 

  • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestatape baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

 

  • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

 

  • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:  • nivelul studiilor: generale/medii;

 

  • vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului.Concursul se va organiza conform calendarului urmator:  • 16 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisa si ora 12.00: proba practica.Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei, zilnic intre orele 12,00-14,00, in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:  • 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;

 

  • 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

 

  • 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

 

  • 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

 

  • 5. cazierul judiciar;

 

  • 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

 

  • 7. curriculum vitae.Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul liceului

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOR CURATENIE  • 1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, ACTUALIZATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE,– Cap.IV – Obligatiile lucratorilor;

 

  • 2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITATILE SI INSTITUTIILE PUBLICE:– Cap.II – Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual, art.7,

 

  • 3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATA – CODUL MUNCII ,,RASPUNDEREA DISCIPLINARA”(ART.247 – ART.252)

 

  • 4. CURATAREA SI DEZINFECTIA

 

  • 5. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INGRIJITOARE CURATENIE.Presedinte comisie

 

HODOLEANU DANIELA

 

Structura anului scolar 2016-2017

 

Cupa ESPRO

 

Evenimentul a fost mutat si va avea loc la Sala de Sport "Predeleanu Hajnalka" de la Liceul Teoretic Mihail Saulescu.

 

 

Admitere 2016 

 

 

 

 

 Inscrierea in invatamantul primar

 

Ziua portilor deschise pentru invatamantul primar va fi in 02.03.2016 intre orele 10:00 - 12:00

ZIUA LICEULUI TEORETIC "MIHAIL SAULESCU"

 

 

CROSUL Predeleanu Hajnalka

 

 

Structura anului scolar 2015-2016

Admitere liceu 2015

Inscrierea in invatamantul primar

 


Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015 - 2016
Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2015 - 2016
Lista copiilor admisi in Etapa I pentru anul scolar 2015 - 2016
Procedura specifica de inscriere in invatamantul primar in Etapa a II-a pentru anul scolar 2015 - 2016
Raport cu locurile ramase libere dupa Etapa I

 

Performanta in matematica de gimnaziu

 

Este un program de pregatire suplimentara la matematica destinat elevilor de gimnaziu (clasele V-VIII) cu preocupari si rezultate deosebite in matematica scolara

 

Selectia elevilor invitati sa participe la cursurile gratuite de pregatire din cadrul programului este realizata de Inspectoratul Scolar al judetului Brasov, in raport cu performantele matematice probate de elevi la concursurile scolare

 

Performanta in matematica de gimnaziu are ca principal obiectiv cresterea competitivitatii elevilor brasoveni la Olimpiada Nationala de Matematica precum si la concursurile interjudetene de matematica.

 

Programul este organizat de Filiala Brasov a Societatii de Stiinte Matematice din Romania si Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Transilvania din Brasov, in colaborare cu Inspectoratul Scolar al judetului Brasov.

 

Temele de matematica sunt prezentate de cadre didactice din municipiul Brasov, profesori de gimnaziu, liceu sau universitate, cu preocupari in pregatirea pentru performanta matematica a elevilor.

 

Sedintele de pregatire se desfasoara saptamanal, sambata intre orele 9-11, la Facultatea de Matematica si Informatica din Brasov

 

FELICITARI CELOR 2 ELEVI AI LICEULUI TEORETIC MIHAIL SAULESCU

 

Admisi in program

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
MENIU
Click to listen highlighted text!