liceul teoretic mihail săulescu predeal. selectați orice text pentru a-l putea asculta   Click to listen highlighted text! liceul teoretic mihail săulescu predeal. selectați orice text pentru a-l putea asculta
Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" Predeal


Noutati - Relatii cu publicul


CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR 2022INSCRIEREA IN INVTAMANTUL PRESCOLARINSCRIEREA IN INVTAMANTUL PRIMAREXAMENUL DE PROMOVARE PE POSTUL DE ADMINISTRATOR FINANCIAR - CONTABIL SEF 2022CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SECRETAR SEF 2022Concurs de ocupare a posturilor didactice: profesor CSS Predeal
Informare privind gradul de vaccinare in randul personalului angajat in Liceul Teoretic "Mihail Saulescu"


Numarul angajatilor vaccinati impotriva Covid-19, cu cel putin o doza, din Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" din Predeal la data de 01.11.2021: • Total personal in unitate: 26 de angajati;

 • Total personal vaccinat in unitate: 45 de angajati


Ponderea personalului vaccinat raportat la numarul total de angajati: 57,78%


Concurs de ocupare a posturilor didactice: profesor TIC
Festivitatea inceperii noului an scolar 2021 - 2022


Dragi elevi,
Luni, 13.09.2021, pornim împreună, plini de speranță și animați de entuziasmul fiecărui început, pe drumul anului școlar 2021-2022.
Deschiderea anului școlar va avea loc în curtea Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal la ora 10:30.
Vă așteptăm cu drag!


CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SECRETAR SEF 2021Inscriere / Reinscriere - Invatamant prescolar / Gradinita 2021-2022Inscriere - clasa pregatitoare 2021-2022Atentie! Completarea acestei cereri de inscriere nu elimina obligativitatea de a va prezenta la unitatea de invatamant unde doriti inscrierea cu dosarul complet al copilului, in vederea validarii prezentei cereri. Acest formular va permite doar sa va prezentati la secretariatul scolii cu datele copilului pre-completate, scurtand timpul de asteptare al dumneavoastra si al celorlalti parinti.


Dosarul de inscriere in clasa pregatitoare 2021 contine urmatoarele documente: • Cererea de inscriere in clasa pregatitoare 2021;

 • Recomandarea de la gradinita/rezultatul evaluarii copilului de la CJRAE/CMBRAE;

 • Copie a actului de identitate al parintilor/parintelui;

 • Copie a certificatului de nastere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de catre secretariatul unitatii de invatamant, pe baza documentelor originale);

 • Alte documente in functie de starea civila a parintilor;

 • Declaratia pe propria raspundere pentru inscrierea la clasa pregatitoare 2021;

 • Avizul medicului de familie/medicului scolar ca elevul este „apt de scoala”;

 • Vaccinarile de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare.


Procedura asigurarea conditiilor de egalizare a sanselorOrdinul nr. 3300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala", pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusivPlatforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURIAnunt concurs pentru ocuparea posturilor didactice la nivelul unitatii de invatamant octombrie - noiembrie 2020


Anuntul (noiembrie) poate fi accesat aici


Lista concurentilor si informatiile referitoare la ziua concursului (noiembrie) pot fi accesate aici


Rezultatele finale ale concursului II pentru ocuparea posturilor didactice la nivelul unitatii de invatamant octombrie 2020 pot fi accesate aici


Anuntul (octombrie) poate fi accesat aici


Bibliografia poate fi accesata aici


Rezultatele concursului din data de 14.10.2020 pot fi accesate aici


Rezultatele concursului din data de 15.10.2020 pot fi accesate aici


Anuntul contestatiilor poate fi accesat aici


Rezultatele finale ale concursului I pentru ocuparea posturilor didactice la nivelul unitatii de invatamant octombrie 2020 pot fi accesate aici


Comunicatul conducerii Liceului Teoretic Mihail Saulescu


Comunicatul se poate accesa aici


Inscrierea elevilor admisi in clasa a IX-a la Liceul Teoretic Mihail Saulescu se va desfasura conform urmatorului program:


13.07.2020 -17.07.2020 - in intervalul orar 9:30-12:30;


20.07.2020 - in intervalul orar 9:30-12:30.


Dosarul va contine urmatoarele documente: • cererea de inscriere(care va fi primita si completata la sediu);

 • copie certificat de nastere;

 • copie carte de identitate(acolo unde este cazul);

 • adeverinta cu notele si media de la Evaluarea Nationala, media claselor V-VIII si media de admitere;

 • foaia matricola;

 • fisa medicala.


La inscriere elevul se va prezenta insotit de un parinte/tutore legal si va avea asupra sa o copie a codului de identificare primit la Evaluare Nationala sau o adeverinta cu acesta eliberata de scoala de provenienta.


OUG 70 - Unele masuri dupa 15 mai 2020 - COVID-19


Inscrierea/reinscrierea in invatamantul prescolar pentru anul scolar 2020-2021 Documentele si informatiile necesare inscrierii pot fi transmise prin Whatsapp la numarul: 0720/000.935 in perioada 08.06 - 03.07.2020, in intervalul orar 10:00-13:00


Inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021Documentele si informatiile necesare inscrierii pot fi transmise prin Whatsapp la numarul: 0771/401.964 pana in 06.07.2020, in intervalul orar 10:00-13:00


Validarea cererilor de inscriere se va face in data de 07.07.2020. Procedura de validare a cererilor va fi comunicata ulterior.


Program 12-20 martie 2020


In perioada 12 – 20 martie 2020 institutia este inchisa pentru public.


Documentele pot fi transmise prin fax la numarul: 0268/456198 sau prin e-mail la adresa: ltmspredeal@gmail.com.


Va multumim!


HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 1 / 09.03.2020INSCRIERE CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2020 - 2021ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURIINSCRIERE CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2019 - 2020INSCRIERE CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2017 - 2018ANUNT


Femeie de serviciu – ingrijitoare Liceul Teoretic “ Mihail Saulescu” Predeal


Liceul Teoretic “ Mihail Saulescu” Predeal, jud.Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de femeie de serviciu – ingrijitoare.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile ti completarile ulterioare: • a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

 • d) are capacitate deplina de exercitiu;

 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestatape baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: • nivelul studiilor: generale/medii;

 • vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului.


Concursul se va organiza conform calendarului urmator: • 16 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisa si ora 12.00: proba practica.


Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei, zilnic intre orele 12,00-14,00, in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente: • 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;

 • 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

 • 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

 • 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

 • 5. cazierul judiciar;

 • 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

 • 7. curriculum vitae.


Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.


Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.


Relatii suplimentare se pot obtine la sediul liceului


BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOR CURATENIE • 1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, ACTUALIZATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE,– Cap.IV – Obligatiile lucratorilor;

 • 2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITATILE SI INSTITUTIILE PUBLICE:– Cap.II – Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual, art.7,

 • 3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATA – CODUL MUNCII ,,RASPUNDEREA DISCIPLINARA”(ART.247 – ART.252)

 • 4. CURATAREA SI DEZINFECTIA

 • 5. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INGRIJITOARE CURATENIE.


Presedinte comisie


HODOLEANU DANIELA


Structura anului scolar 2016-2017


Cupa ESPRO


Evenimentul a fost mutat si va avea loc la Sala de Sport "Predeleanu Hajnalka" de la Liceul Teoretic Mihail Saulescu.Admitere 2016Inscrierea in invatamantul primar


Ziua portilor deschise pentru invatamantul primar va fi in 02.03.2016 intre orele 10:00 - 12:00ZIUA LICEULUI TEORETIC "MIHAIL SAULESCU"CROSUL Predeleanu HajnalkaStructura anului scolar 2015-2016Admitere liceu 2015Inscrierea in invatamantul primarMetodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015 - 2016
Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2015 - 2016
Lista copiilor admisi in Etapa I pentru anul scolar 2015 - 2016
Procedura specifica de inscriere in invatamantul primar in Etapa a II-a pentru anul scolar 2015 - 2016
Raport cu locurile ramase libere dupa Etapa I


Performanta in matematica de gimnaziu


Este un program de pregatire suplimentara la matematica destinat elevilor de gimnaziu (clasele V-VIII) cu preocupari si rezultate deosebite in matematica scolara


Selectia elevilor invitati sa participe la cursurile gratuite de pregatire din cadrul programului este realizata de Inspectoratul Scolar al judetului Brasov, in raport cu performantele matematice probate de elevi la concursurile scolare


Performanta in matematica de gimnaziu are ca principal obiectiv cresterea competitivitatii elevilor brasoveni la Olimpiada Nationala de Matematica precum si la concursurile interjudetene de matematica.


Programul este organizat de Filiala Brasov a Societatii de Stiinte Matematice din Romania si Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Transilvania din Brasov, in colaborare cu Inspectoratul Scolar al judetului Brasov.


Temele de matematica sunt prezentate de cadre didactice din municipiul Brasov, profesori de gimnaziu, liceu sau universitate, cu preocupari in pregatirea pentru performanta matematica a elevilor.


Sedintele de pregatire se desfasoara saptamanal, sambata intre orele 9-11, la Facultatea de Matematica si Informatica din Brasov


FELICITARI CELOR 2 ELEVI AI LICEULUI TEORETIC MIHAIL SAULESCU


Admisi in program


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
MENIU
Click to listen highlighted text!