Orar an scolar 2018 - 2019 clasele V - XII

Orar clasa a V-a A
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
1. Desen
2. Matematica
3. Matematica
4. L.Romana
5. L.Romana
1. Biologie
2. Informatica
3. Istorie
4. L.Franceza
5. L.Engleza
1. Ed.Tehnologica
2. Dirigentie
3. Muzica
4. Religie
5. Geografie
1. Ed.Fizica
2. L.Romana
3. L.Romana
4. Istorie
5. L.Engleza
6. Geografie
1. G.Critica
2. Ed.Fizica
3. L.Franceza
4. Matematica
5. Matematica

Orar clasa a VI-a A
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
1. Biologie
2. L.Romana
3. Informatica
4. Matematica
5. Matematica
6. Desen
1. L.Franceza
2. Geografie
3. Ed.Tehnologica
4. Biologie
5. L.Romana
6. Ed.Fizica
1. Ed.Interculturala
2. Matematica
3. Matematica
4. L.Romana
5. L.Romana
6. Fizica
1. L.Engleza
2. Muzica
3. Istorie
4. Ed.Fizica
5. Fizica
1. Religie
2. L.Engleza
3. Optional
4. L.Franceza
5. Dirigentie

Orar clasa a VII-a A
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
1. Matematica
2. Matematica
3. Istorie
4. Ed.Fizica
5. Geografie
6. L.Romana
1. Ed.Tehnologica
2. L.Franceza
3. L.Romana
4. L.Romana
5. Chimie
6. Chimie
1. Fizica
2. Biologie
3. Matematica
4. L.Romana
5. Desen
6. C.Civica
1. Biologie
2. Religie
3. Fizica
4. Optional
5. L.Engleza
6. Muzica
1. L.Engleza
2. Dirigentie
3. Matematica
4. Ed.Fizica
5. L.Franceza

Orar clasa a VII-a B
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
1. Optional
2. Religie
3. L.Romana
4. Desen
5. Fizica
6. Geografie
1. L.Engleza
2. Matematica
3. Chimie
4. Chimie
5. Biologie
6. L.Franceza
1. Ed.Fizica
2. C.Civica
3. Biologie
4. Ed.Tehnologica
5. L.Romana
1. Muzica
2. Matematica
3. Matematica
4. L.Romana
5. L.Romana
6. Fizica
1. L.Franceza
2. Matematica
3. L.Engleza
4. Istorie
5. Ed.Fizica
6. Dirigentie

Orar clasa a VIII-a A
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
1. L.Latina
2. L.Romana
3. Biologie
4. Geografie
5. Istorie
1. Chimie
2. Matematica
3. Matematica
4. L.Franceza
5. L.Romana
6. L.Romana
1. Optional
2. Ed.Tehnologica
3. Geografie
4. Fizica
5. L.Engleza
6. Muzica/Desen
1. Dirigentie
2. Fizica
3. Religie
4. Matematica
5. Matematica
6. Chimie
1. Istorie
2. C.Civica
3. L.Romana
4. L.Engleza
5. L.Franceza
6. Ed.Fizica

Orar clasa a VIII-a B
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
1. C.Civica
2. Biologie
3. Fizica
4. L.Romana
5. L.Franceza
6. Fizica
1. Religie
2. Chimie
3. L.Engleza
4. Matematica
5. Matematica
6. Geografie
1. Istorie
2. L.Romana
3. Ed.Tehnologica
4. L.Engleza
5. Geografie
6. Desen/Muzica
1. Istorie
2. Matematica
3. Matematica
4. L.Latina
5. Chimie
6. Ed.Fizica
1. Optional
2. L.Romana
3. L.Romana
4. L.Franceza
5. Dirigentie

Orar clasa a IX-a A Tehnician in Turism
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
1. L.Engleza
2. Ed.Fizica
3. L.Franceza
4. PBA
5. CTA
6. SPT
7. Dirigentie
1. TIC
2. SPT
3. Geografie
4. Matematica
5. Matematica
6. Logica
1. Religie
2. L.Engleza
3. Fizica
4. Fizica
5. L.Franceza
6. L.Romana
1. CTA
2. BCO
3. BCO
4. PBA
5. PBA
6. Matematica
1. Chimie
2. Chimie
3. Biologie
4. L.Romana
5. L.Romana
6. Istorie

Orar clasa a X-a A Stiinte ale naturii
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
1. Religie
2. L.Engleza
3. Ed.Fizica
4. Ed.Fizica
5. Desen/Muzica
6. Psihologie
1. Chimie
2. Biologie
3. Chimie
4. TIC
5. Informatica
6. L.Romana
1. Dirigentie
2. Fizica
3. L.Romana
4. Matematica
5. Matematica
6. Geogafie
1. Optional
2. Biologie
3. L.Romana
4. L.Engleza
5. Istorie
6. L.Franceza
1. Ed.Antreprenoriala
2. Matematica
3. Matematica
4. Fizica
5. Fizica
6. L.Franceza

Orar clasa a XI-a A Stiinte ale naturii
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
1. TIC
2. Economie
3. L.Engleza
4. Istorie
5. Ed.Fizica
6. Dirigentie
1. Fizica
2. Chimie
3. TIC
4. L.Romana
5. Geografie
6. Biologie
1. Matematica
2. Matematica
3. Religie
4. L.Franceza
5. Fizica
6. Optional
1. Matematica
2. L.Engleza
3. Biologie
4. L.Franceza
5. Optional
1. Matematica
2. Biologie
3. Chimie
4. L.Romana
5. L.Romana
6. Fizica

Orar clasa a XII-a A Stiinte ale naturii
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
1. L.Romana
2. TIC
3. Matematica
4. Matematica
5. Religie
6. Ed.Fizica
1. Dirigentie
2. L.Engleza
3. Biologie
4. Geografie
5. Filozifie
1. Fizica
2. L.Franceza
3. L.Engleza
4. Biologie
5. Biologie
6. Optional
1. L.Romana
2. L.Romana
3. L.Franceza
4. Matematica
5. Matematica
6. Istorie
1. Biologie
2. Fizica
3. Fizica
4. Chimie
5. Chimie
6. Optional