Educaţie

Sistemul naţional de învãţãmânt preuniversitar este structurat pe 4 niveluri:
  • Preşcolar, cuprinzând: grupa micã, grupa mijlocie, grupa mare, pregãtitoare pentru şcoalã
  • Primar, cuprinzând: clasele pregãtitoare-IV;
  • Secundar, care cuprinde:
    • învaţãmântul secundar inferior, organizat în doua cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII şi ciclul inferior al liceului, clasele IX-X;
    • învãţãmântul secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI - XII/XIII;
  • Postliceal.

Burse

Pentru mai multe informaţii privind bursele oferite de Ministerul Educaţiei Naţionale accesaţilink-ul:

Rechizite şcolare

Pentru mai multe informaţii privind rechizitele oferite prin programul RECHIZITE SCOLARE accesaţilink-ul:

"Bani de liceu"

Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului va continua şi în anul şcolar 2008-2009 programul naţional de protecţie socialã "Bani de liceu". Sprijinul financiar "Bani de liceu" se acordã respectând legislaţia în vigoare şi în funcţie de fondul alocat Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului pentru acest program se stabileşte numãrul de beneficiari pentru anul în curs. Pentru mai multe informaţii vizitaţi la adresa:
http://banideliceu.edu.ro/

Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor

Site-ul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor poate fi accesat la adresa:
https://cnred.edu.ro/ro

Pentru mai multe informaţii privind certificarea competenţelor profesional puteţi gãsi informaţii pe websiteul MEN:
http://www.edu.ro/index.php/articles/c142

Certificãri şi atestat

Acte normative şi alte documente utile în vederea obţinerii: atestatului profesional de cãtre absolvenţii claselor puteţi gãsi la adresa.

Invãţãmant superior

Metodologii, repere metodologice, note, regulamente, instrucţiuni, ghiduri, manuale, criterii, precizãri, acte normative şi alte materiale informative privind admiterea la facultate, puteţi gãsi pe website-ul MEN la adresa.