Centrul de documentare si informare

Centrul de Documentare

Un spatiu important în cadrul liceului îl reprezintã Centrul de Documentare şi Informare (CDI) înfiinţat în anul 2003 ca rezultat al derulãrii proiectului bilateral romano-francez "Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat".

Cu toate cã acest CDI are la bazã modelul francez, el este adaptat situaţiei şcolare şi educative dar şi realitãţii socio-economice locale.

Printre obiectivele generale ale CDI-ului se pot aminti:

  • -Promovarea unei pedagogii inovante
  • -Favorizarea muncii în echipã
  • -Asigurarea accesului liber la informaţie prin oferirea de şanse egale elevilor din mediul rural şi urban.

Prin urmare CDI este o structurã documentarã pluridisciplinarã în beneficiul elevilor, cadrelor didactice, dar şi comunitãţii locale.

Principala menire a CDI-ului este de a favoriza dezvoltarea autonomiei în studiul a elevilor şi de a le forma abilitãţi de selectare şi prelucrare a informaţiilor.

Centrul de Documentare

Fondul documentar al CDI este bogat şi variat şi pe toate tipurile de suporturi atât tradiţional (pe hârtie) cât şi pe suport electronic. Astfel dispune de peste 23000 de cãrţi, precum şi un numãr remarcabil de casete audio, video, DVD-uri, Cd-uri sau soft-uri educaţionale.

Un spaţiu specific CDI-ului este spaţiul informatic, dotat cu 8 staţii de lucru conectate la Internet, asigurând astfel şi accesul online la informaţii.

Alte spaţii personalizate sunt spaţiul de lucru în echipã, spaţiul de studiu individual, spaţiul audio-video şi spaţiul lecturii de plãcere.

De asemenea, CDI este şi locul unde se realizeazã proiecte de animaţie culturalã, se desfaşoarã activitãţi dedicate evenimentelor naţionale sau internaţionale, precum şi activitãţi de orientare şi consiliere şcolarã şi profesionalã a elevilor.